Yhteystiedot

Ordförande

Eva Lindqvist

Tel nr: 044 5466936

 

Viceordförande

Camilla Svenlin

 

Medlemsansvarig

Mari-Louis Holmbäck

 

Hvudförtroendeman

Eva Lindqvist

Tel nr: 040-6159138
Kanslidagar på måndagar och tisdagar kl.8-16.

 

Obs! Kansliet har flyttat till strengbergsgatan 1, Jakobstad (i stadshuset)

Vi finns nu även på Facebook!!

Välkommen med i gruppen "superiter i norra österbotten"